RODO szkolenie (wersja indywidualna w Twoim gabinecie)


·       Omówienie zasad RODO

·       Omówienie zasady czystego biurka i postępowania z pomieszczeniami (recepcja, biuro)

·       Informacja dotycząca postępowania z portalami społecznościowymi, telefonem, mailem, kluczami

·       Omówienie rodzajów kontroli.

·       Zasady wysyłania mail.

·       Omówienie roli administratora danych

·       Informacja dotycząca inspektora ochrony danych.

·       Informacja dotycząca postępowania z portalami społecznościowymi, telefonem, mailem.

·       Przygotowanie  rejestru przetwarzania danych.

·       Przygotowanie polityki bezpieczeństwa informacji.

·       Przygotowanie polityki zarządzania systemem informatycznym.

·       Przygotowanie procedury zarządzania naruszeniami oraz zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych.

·       Przygotowanie klauzul informacyjnych

·       Przygotowanie oświadczeń dla pracowników

·       Przygotowanie zgód dla klientów

·       Przygotowanie wzoru upoważnienia  do przetwarzania danych osobowych.

·       Przygotowanie wzoru umowy powierzenia.

·       Przygotowanie polityki prywatności www, oraz plików cookies.

·       Przygotowanie zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika.

·       Przygotowanie zgody na wykorzystanie wizerunku klienta.

Dodatkowo:

·       Omówienie zasad monitoringu i wizerunku klienta jako danych osobowych.

·       Oświadczenie o monitoringu dla pracownika

·       Przygotowanie regulaminu monitoringu.

·       Przygotowanie informacji o monitoringu.

Szkolenie trwa 10 godzin w wersji stacjonarnej lub online.


O pozostałe uzupelniajace warianty szkoleniowe i ofertę grupową zapytaj u naszych partnerów szkoleniowych lub zadzwoń 731 746 557